Jubileusze

Jubileusz 60 lecia kapłaństwa obchodzić będą 19 czerwca 2019 roku:

ks. Antoni Kamiński

ks. Marian Kaczmarek

ks. Józef Masłowski

ks. Stanisław Wasilewski