Aktualności

Pokój Wam! Łk 24, 36

Pokój Wam, mówi Jezus do Apostołów po zmartwychwstaniu. Kiedy świat uczniów Jezusa się zawalił, przestał istnieć, Zmartwychwstały Pan mówi Pokój Wam. Jakże dziś te słowa Jezusa przemawiają do nas, kiedy nasze życie legło w gruzach. Nagle wszystko się zmieniło. Nasze plany, nasze życie, my sami.

Uczniowie Jezusa nie potrafili wyobrazić sobie rzeczywistości bez swojego Mistrza, Króla.

Śmierć zniszczyła ich spojrzenie na przyszłość. Jednak Jezus zmienia ten porządek, po trzech dniach ciemności, nastaje Światło, Jasność nie przemijająca, rozpraszająca mroki ciemności. Jezus jest jak świeca, która płonie i swoim blaskiem rozprasza mroki ciemności. Tajemnica Wielkiej Soboty zapowiada tajemnicę Zmartwychwstania, Radości i Nadziei, Zwycięstwa.

W tym trudnym czasie, życzę aby każdy z Nas, usłyszał słowa Jezusa, POKÓJ WAM, słowa nadziei, pokoju, radości, nowego spojrzenia na rzeczywistość, na życie, na siebie. Spojrzenia, które przemienia, daje siłę, otwiera nowe możliwości i czyni nas lepszymi, zdolnymi przebaczać, dostrzegać drugiego człowieka, czyni nas zdolnymi do Miłości, która daje siłę i nadzieję, że razem,  we wspólnocie, w jedności, ze Zmartwychwstałym Jezusem, możemy zwyciężyć i pokonać ciemności naszego życia.

Niech Chrystus Zmartwychwstały wszystkim błogosławi, obdarza pokojem, Alleluja, Alleluja.

Ks. Paweł Świrad – DKE