Aktualności

Wyjątkowym i zarazem szczególnym miejscem w każdej diecezji jest Dom Księży Emerytów, gdzie po wytężonej pracy duszpasterskiej wypoczywają kapłani, którzy przeszli już w stan spoczynku. W niedzielę 23 grudnia, a wiec tuż przed świętami, na wspólnej wieczerzy wigilijnej wraz księżmi seniorami spotkał się ksiądz biskup Marek Marczak.

W swoim słowie skierowanym do mieszkańców DKE ksiądz biskup nawiązał do dzisiejszej ewangelii opowiadającej o nawiedzeniu przez Maryję domu świętej Elżbiety. – to spotkanie tych dwóch świętych kobiet jest dla nas przypomnieniem, abyśmy spotykając się z drugim człowiekiem starali się to spotkanie zawsze przeżywać w duchu wiary, w duchu pokory, w duchu miłości. To wszystko może się stać za sprawą Ducha Świętego, bo jako ludzie jesteśmy bardzo ograniczeni, bo nawet uczniowie Pana Jezusa między sobą są podzieleni. Takie spotkanie w jedności pomaga nam przeżywać nasza Polska tradycja. Bo oto właśnie w wigilię Bożego Narodzenia zbieramy się wszyscy przy jednym stole i bierzemy do ręki opłatek. Czasami do tego stołu wigilijnego trzeba pokonać daleką drogę – ale chyba co najważniejsze – ta atmosfera, przygotowanie, perspektywa świąt Bożego Narodzenia niejako nas przynagla, abyśmy na drugiego człowieka, z którym łamiemy się opłatkiem, patrzyli w duchu wiary, ciesząc się z tego spotkania i pokonując jakieś nasze ludzkie bariery, różnice, a nawet żale, krzywdy jakie nosimy w sercu. – mówił biskup Marczak.

Składając życzenia biskup Marek powiedział – życzę wszystkim, aby Boże Narodzenie było takim czasem – chwilą, w której pozwolimy działać w naszych sercach łasce Bożej, Duchowi Świętemu, który nas przynagla do jedności, który nas przynagla do spotkania w duchu wiary z drugim człowiekiem. Chciałbym życzyć, aby takie spotkanie z drugim człowiekiem wypełnione miłością, przebaczeniem, życzliwością przynosiły prawdziwą radość, radość przemieniającą nasze życie. Niech Pan Jezus daje wszystkim radość i nadzieję!

Po życzeniach i błogosławieństwie opłatka, nastąpił moment składania sobie życzeń, które były pełne wzruszeń, ale i wspomnień z przeszłości.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus posługujące wśród księży, przygotowały tradycyjne postne potrawy oraz oprawę muzyczną tego wyjątkowego spotkania.