BOŻE NARODZENIE 2019

Na  radosny czas świętowania pamiątki narodzin

Syna Bo­żego serdecznie życzę, by Słowo,

które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas,

przemieniało nasze serca i uzdalniało nas do radosnego

i coraz doskonalszego naśladowania Boga w miłości

i służbie czło­wiekowi.

Niech Nowonarodzony Pan, błogosławi

na każdy dzień Nowego Roku.

Szczęść Boże!