Kontakt

Dom Księży Emerytów
Archidiecezji Łódzkiej
ul. św. Wojciecha 3
93-325 Łódź

Dyrektor
ks. Tomasz Falak

e-mail: dke@archidiecezja.lodz.pl